در پانزده کيلومترى جنوب شرقى يزد، بر بلنداى کوهى رسوبى و کم‌ارتفاع به نام کوه دخمه، دو عمارت سنگى مدوّر برج‌مانند با فضاى ميان‌تهى قرار دارد که به دخمه يا دادگاه زرتشتيان مشهور است. در دامنهٔ ضلع شمالى اين کوه، تعدادى عمارت خشت و گلي، آجري، سنگى و يا ترکيبى از هر سه، مجهز به امکانات رفاهى زمان خود -معروف به خيله- ديده مى‌شود.


قديمى‌ترين آثار اين محوطه، خيله‌ها و دخمه‌هاى ضلع غربى است که به دوران صفويه تعلق دارند.پس از مدتى و طى مراسمى خاص، محوطهٔ داخل دخمه جارو و ضدعفونى مى‌شد و بار ديگر دخمهٔ مذکور مورد استفاده قرار مى‌گرفت. در حقيقت محوطهٔ داخلى دخمه‌ها مانند گورستانى بود که چندين بار از آن استفاده مى‌شد.


از ديگر دخمه‌هاى اين استان مى‌توان به دخمهٔ چم (روستاى چم، شهرستان تفت)، دخمهٔ فيروزآباد (شهرستان يزد) و دخمهٔ اردکان اشاره کرد.