غار شکفت يزدان

اين غار باستانى در نزديکى عقدا قرار دارد و از غارهاى مقدس زرتشتيان است. هر سال تعدادى از زرتشتيان کشور هند به اين محل مى‌آيند و شبى را در اين غار به سر مى‌برند.


راه ورودى غار صعب و دشوار است، اما در داخل غار محوطهٔ وسيعى است که گنجايش هزاران نفر را دارد. چندين حوض کوچک و بزرگ و آثارى از ساختمان در آن ديده مى‌شود. در غار خاکستر زيادى به چشم مى‌خورد و نشان‌دهندهٔ آن است که سال‌هاى متمادى آتش مقدس را در اين غار محافظت مى‌کردند.

غار زمرد (چرخ الماس تفت)

دربارهٔ اين غار چنين مى‌گويند: هنگامى که شداد براى ساختن بهشت خود از تمام طلا و جواهرات زمين استفاده کرد، براى بدست آوردن طلا به غار زمرد آمد.


خانيکف بازديد دوازده ساعته يک گروه از درون اين غار را شرح مى‌دهد و مى‌نويسد:˝نمونه‌سنگ‌هاى غار نشان‌دهندهٔ رگه‌هاى نقره و سنگ فيروزه است̏̏. مردم درمورد اين غار افسانه‌هاى بسيار نقل مى‌کنند.

غار فراشاه (اسلاميه)

غار فراشاه (اسلاميه) نيز جزء غارهاى مورد احترام زرتشتيان است که در آن آتش مقدس را محافظت مى‌کردند و به نام معبد موبدان فيروز مشهور بود.غارهاى جالب و ديدنى بسيارى در اين استان وجود دارد. اين غارها عبارتند از:


غار چک و علا (ابرکوه)، غار ابرکوه (ابرکوه)، غار ماهانه (هامانه خرانق)، غار اسلاميه فراشاه (اسلاميه)، غار باد معصوم (اسلاميه)، غار نباتى (ندوشن)، غار چهارطاقى (يزد) و غار ايوب (دهج).