سنگ‌نگاره‌هاى کوه هبخته

اين سنگ‌نگاره‌ها در کوه مزرعهٔ هبخته از توابع نصرآباد پيشکوه قرار دارد. طبق نوشتهٔ محمدتقى عسکرى کامراني، گويا اين سنگ‌نوشته‌ها قديمى‌تر از سنگ‌نوشته‌هاى کوه ارنان است. نقوش هبخته در دامنهٔ کوه و هم‌سطح زمين ديده مى‌شود.

سنگ‌نگاره‌هاى کوه سرخ ندوشن

اين سنگ‌نگاره‌ها در نزديکى چشمهٔ خشکيدهٔ کوه سرخ که مردم ندوشن به آن سرخان‌کوه مى‌گويند، قرار دارد. در اين آثار تاريخي، نقاشى و نوشته توأماً ديده مى‌شود. نوشته‌ها به خط کوفى و فارسى است و نقش‌ها عبارتند از: حيوان، گردونه مهر (چليپا)، انسان با نيزه و اشکال نمادين.

سنگ‌نگاره‌هاى کوه ارنان

کوه ارنان در نزديکى روستايى به همين نام قرار دارد. اين کوه قديمى‌ترين سند تاريخى يزد را در سينهٔ خود نگهدارى مى‌کند. بر تخته‌ سنگ کوه ارنان، سنگ‌ها و نقاشى‌هايى مربوط به دوازده هزار سال پيش کشف شده است. اين تخته‌سنگ در نگاه اوليه، دو صحنه مجزاى شکار را مجسم مى‌کند؛ در سمت راست و قسمت بالاى سنگ، تصوير بزرگى از يک حيوان درنده و انسانى روبه‌روى آن ديده مى‌شود و صحنهٔ ديگر تصوير مردى است که نيزهٔ خود را در بدن حيوان فرو برده است. شيوهٔ زندگى و تاريخ ديرينه مردم اين سامان را مى‌توان از اين سنگ‌نبشته‌ها و نقوش آن مورد تحقيق قرار داد.