تپه حسنلو

تپه باستانی حسنلو در ۱۲ کیلومتری شمال‌شرقی نقده واقع شده است. نام تپه از دهکده مجاورش برگرفته شده است.


از بقایای بناهای دوره چهارم سکونت در حسنلو، چنین برمی‌آید که همه از سنگ ساخته شده بوده‌اند. بقایای کشف شده شامل دژ شهر و باروی دفاعی آن با تعدادی تالار و اطاق‌های کوچک است.


رابرت دایسون که از سال ۱۳۳۴ شمسی ریاست هیئت مشترک ایرانی و آمریکائی کاوشگر در تپه حسنلو را بر عهده داشت این تپه را دارای ۱۰ دوره متمایز سکونت دانسته و انها را از قدیم به جدید، یعنی دوره و هم تا روزی که آخرین دوره است تقسیم‌بندی کرده است. به‌نظر او تاریخ تقریبی سکونت دوره اول به حدود هزاره ششم قبل از میلاد می‌رسد و در این میان دوره چهارم که مربوط به ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد است از ارزش خاصی برخوردار است و به دوران تمدن، نفائی مربوط است.


تپه باستانی کردلو

تپه باستانی کردلو به استناد کاوش‌های باستان‌شناسی، محل زندگی کسانی بوده است که در هزاره چهارم تا اوایل قبل از میلاد در این نقطه زندگی می‌کردند.


این تپه در ۲۵ کیلومتری شرق ارومیه و در مجاورت روستای کردلو واقع شده است.