مناره شمس تبریزی

در میان باغ مشجری در جوار عمارت مسکونی شمس‌الملوک دنبلی در نیم‌ کیلومتری شمال‌شرقی شهرستان خوی در محله‌ای به همین نام واقع شده است.


نمای خارجی مناره از سه بخش تحتانی، میانی و انتهائی تشکیل شده است. قسمت تحتانی و انتهائی آن که کوچکتر از بخش میانی هستند، خالی و قسمت میانی مزین به شاخ قوچ‌های کوهی است.