استان قم براساس آخرين تقسيمات کشورى داراى يک شهرستان (قم)، چهاربخش، نه دهستان و ۲۹۲ روستا و سه شهر با نام‌هاى قم، کهک و جعفريه است.