طول سواحل دريا در استان گيلان به ۲۲ کيلومتر مى‌رسد. در اين مسير شهرهاى آستارا، بندرانزلى و کياشهر مستقيماً در کنار دريا قرار دارند. يکى از مشخصات و امتيازات سواحل گيلان، ماسه‌اى بودن بخش عمدهٔ آن و نزديکى به جنگل است. در سواحل گيلان مى‌توان به قايقرانى و ديگر ورزش‌هاى آبى پرداخت.