نيروى‌زمينى

سنگاپور کشور کوچکى با حدود ۴ ميليون جمعيت توانسته است به يُمن درآمد سَرانه بالا، ارتش نيرومندى را سامان دهد که عليرغم کمى نفرات و در اختيار داشتن فقط ۵۰۰۰۰ نفر نيروى رزمى زير پرچم، در سطح جهان به حرفه‌اى و کيفى‌بودن نيروهاى ‌نظامى شهرت يابد.


سنگاپور در جمع کشورى عضو آسه‌آن بالاترين بودجه را به نيروهاى‌مسلح خود که ضامن توسعه اقتصادى آن است اختصاص مى‌دهد و سالانه بيش از ۹/۵ درصد از توليد ناخالص خود را در امور دفاعى هزينه مى‌کند.در سنگاپور هر کسى به سن ۱۸ سالگى برسد بايد سربازى برود و دوره آن از ۲۴ تا ۳۰ ماه است. پس از پايان ‌خدمت به عنوان نيروى ذخيره فعال به خدمت به مدت ۱۳ سال براى هرگونه عمليات موردنياز دولت آماده خواهد بود، و براى اين منظور در اردوگاه‌هاى ويژه که به مدت ۴۰ روز در سال برگزار مى‌شود، آموزش‌هاى لازم را به همراه تمرينات ورزشى براى حفظ آمادگى بدنى مى‌خواهد.


اين نيروها را به دو گروه خاموش (ابلاغ توسط تلفن يا پيک) و علنى (اعلان در رسانه‌هاى جمعى) به اين دوره‌ها فراخوانده مى‌شود.


پس از آن افراد عادى تا سن ۴۰ سالگي، افسران و افرادى که داراى مهارت‌هاى ويژه هستند تا سن ۵۰ سالگى به عنوان افراد ذخيره مى‌گردد.


بهمين علت نيروهاى مسلح سنگاپور را ارتش شهروندان مى‌نامند. اين نيروهاى مسلح همواره آمادگى رزمى خود را در بالاترين سطوح حفظ مى‌کنند. تعداد نيروهاى ذخيره ولى فعال اين کشور در شرايط عادى بالغ بر ۲۵۰،۰۰۰ و در شرايط اضطرارى بالغ بر ۳۰۰،۰۰۰ نفر مى‌باشد. ارتش اين کشور توسط فرمانده ارتش هدايت مى‌شود. اين فرمانده از طرف رئيس ستاد انتخاب مى‌شود. وى شش وظيفه: رهبرى پرسنل ارتش، اطلاعاتي، عملياتي، لجستيکي، طراحى و آموزش پرسنل را برعهده دارد.

نيروى ‌هوايى

فرمانده نيروهاى ارتش سنگاپور توسط رئيس نيروهاى ‌هوايى انتخاب مى‌شود. وى مسئول اجراى ۸ وظيفه براى پرسنل، اطلاعاتي، عملياتي، طراحي، آموزش، فضايى و مسائل پزشکى است.نيروهاى سنگاپور را بايد قوى‌ترين نيروى ‌هوايى منطقه نام‌ برد. سال ۱۹۹۸ سال مهمى براى نيروهاى ‌هوايى سنگاپور محسوب مى‌شود. در اوت اين سال يکى از چهار جنگنده اف - ۱۶ سى / دى‌.اس به سنگاپور پروازکرد.


در اوت همين سال، تعداد کل اين هواپيماها به ۱۰ عدد رسيد. در همين سال تعداد جنگنده‌هاى قديمى تايگر- ۵ افزايش يافت. همچنين در ژوئيه همين ‌سال نيروهاى سنگاپور رادار ۱۱۷-FPC يکى از اصلى‌ترين سيستم دفاعى اين کشور را خريدارى نمود.


نيروى‌هوايى اين کشور که از نظر تعداد جنگنده بعد از ويتنام در منطقه است ولى از جهت آمادگى و توان رزمى درصدر قرار گرفته است. سنگاپور با خريد سيستم موشکى ايگلا از روسيه براى تقويت دفاع ضدهوايى خود تنوع بيشترى به منابع تأمين تسليحات داد. برآورد گرديده است که در آينده انواع جديد هليکوپتر‌هاى توپ‌دار، هواپيماهاى سوخت‌رسان و جنگنده‌هاى اف - ۱۶ را که اساس دفاع هوايى اين کشور در قرن آتى است، خريدارى گردد.

نيروى‌دريايى

نيروى‌دريايى تخصصى‌ترين نيروى نظامى اين کشور محسوب مى‌شود. مسئوليت عمده نيروى‌دريايى کشور سنگاپور، دفاع از سواحل دريايى و خطوط ارتباطى و دفاع دريايى ساحلى است. بهمين منظور نيروى‌دريايى داراى ۴ فرمانده، فرمانده ناوگان، فرمانده ساحلي، فرمانده لجستيکى و فرمانده آموزش نيروى‌دريايى است و قرار است به ۳ فروند زيردريايى دست ‌‌‌دوم ساخت سوئد مجهز شود.(منبع: اينترنت)اين زيردريايى‌هاى ديزلى که از نوع سجورمن (Sjoorman) ساخت کمپانى کوکومس (Kochums) سوئد در دهه ۶۰ مى‌باشد، ۵۱ متر طول و ۲۳ نفر خدمه نياز دارد و قرار بود پس از تعميرات اساسى و نصب تجهيزات مدرن ارتباطى و رادارى و نيز سيستم‌هاى کنترل سلاح به‌همراه ناوبرى متعارف زيردريايى بتدريج طى ۵ سال تا ۲۰۰۱ تحويل شوند.


در سال ۱۹۹۹ سنگاپور بعد از اندونزى دومين کشور داراى زيردريايى در جمع اعضاى آسه‌آن بود.


در حال ‌حاضر تعدادى از پرسنل نيروى‌دريايى سنگاپور در کُلّ به اتفاق خانواده‌هاى خود بالغ بر ۷۰ نفر مى‌شود.