روابط سياسى پيش از انقلاب

در تاريخ ۱۵ مردادماه سال ۱۳۵۲ (۶ اوت ۱۹۷۳) وزارت امورخارجه ايران اعلام کرد دولت ايران و جمهورى سنگاپور به منظور توسعه روابط دوستانه فيمابين و گسترش روابط سياسى موافقت نمودند که اقدام به مبادله سفير نمايند.


در تاريخ ۱۸ دى‌ماه سال ۱۳۵۲ (۸ ژانويه سال ۱۹۷۴) اولين سفير اکرديته ايران در سنگاپور استوارنامه خود را به رئيس‌جمهور وقت سنگاپور تسليم‌نمود.


در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۵۲ (۱۹ مارس ۱۹۷۴) کميسر عالى سنگاپور در دهلى‌نو نيز بعنوان نخستين سفير اکرديته آن کشور در تهران تعيين گرديد و استوارنامه خود را به شاه معدوم تسليم‌نمود. وزير امورخارجه وقت سنگاپور از چهاردهم تا نوزدهم سال ۱۳۵۲ (۳ تا ۸ فوريه ۱۹۷۴) در رأس هيئتى بنا بدعوت همتاى ايرانى خود به ايران سفرنمود و ضمن ملاقات با وزراى خارجه، اقتصاد و وزير عامل شرکت‌ ملى ‌نفت ايران درباره گسترش مناسبات طرفين و مسائل بين‌الملل مذاکراتى را انجام‌داد.


شاه‌معدوم به اتفاق همسرش بنا به دعوت رئيس‌جمهور وقت سنگاپور از تاريخ ۲۷ تا ۲۹ شهريور ماه ۱۳۵۳ (۱۸ تا ۲۰ سپتامبر) از اين کشور رسماً بازديد نمود. در اين ديدار پيشنهاد شاه داير بر دعوت از کشورهاى واقع در ناحيه اقيانوس‌ هند بود که هدف از آن گسترش همکارى‌هاى منطقه‌اى بود.


به دعوت نخست‌وزير وقت ايران، آقاى لى‌کوان‌يو نخست‌وزير سنگاپور از تاريخ ۲۳ الى ۲۸ شهريورماه ۱۳۵۴ (۱۴ تا ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۵) به ايران مسافرت نمود و در اين ديدار مذاکراتى پيرامون گسترش همکارى‌هاى اقتصادى و بازرگاني، بانکداري، بندرسازى و امور مربوط به کشتى‌سازى انجام گرفت.


در پايان اين مسافرت اعلاميه مشترکى انتشار يافت و نخست‌وزيران دوکشور خاطرنشان ساختند که تماس‌هاى روزافزون دولت‌هاى ساحلى اقيانوس ‌هند و توسعه بازرگانى و سرمايه‌گذارى بين آنها موجب پيشرفت و بهبود اوضاع همه شرکت‌کنندگان در جامعه اقيانوس هند خواهدبود.

روابط سياسى بعد از انقلاب‌

پس از انقلاب‌ اسلامى ‌ايران، سنگاپور روش خصمانه‌اى در برابر انقلا‌ب ‌اسلامى اتخاذ ننمود و در محاصره اقتصادى عليه ايران نيز شرکت نکرد. ايران همکارى‌هاى وسيعى در زمينه برق‌رسانى و ايجاد تأسيسات تهيه آب‌شيرين با سنگاپور داشته و کشتى‌هاى ايرانى از تسهيلات بندرى اين کشور استفاده مى‌نمايد.


در سال ۱۳۶۱ هيئتى به سرپرستى مديرکل روابط اقتصادى وزارت امورخارجه رهسپار سنگاپور گرديد. در فروردين سال ۱۳۶۳ مديرکل مرکز توسعه تجارت سنگاپور، آقاى رضوان‌ظفر وارد تهران شد. از تاريخ ۲۳ الى ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۴ مديرکل آسيا و اقيانوسيه وزارت امورخارجه در رأس يک هيأت ‌سياسى وزارت امورخارجه سنگاپور ديدار و مذاکره نمود که طى اين ملاقات‌ها روابط دوکشور، مسئله کامبوج و ديگر مسائل جهانى مورد بحث و بررسى قرارگرفت.


در آبان ‌ماه سال ۱۳۶۶ مديرکل آسيا و اقيانوسيه وزارت امورخارجه جمهورى‌ اسلامى ‌ايران در رأس يک هيئت سياسى - اقتصادى ديدارى پنج‌روزه از سنگاپور بعمل آورد و دراين سفر قائم‌مقام و مديرکل وزارت خارجه سنگاپور و جمعى از مقامات اين کشور ملاقات و گفتگو نمود. همچنين در بهمن‌ماه همان‌سال معاون بين‌المللى و اقتصادى وزارت امورخارجه جمهورى‌ اسلامى‌ ايران جهت مذاکره با مقامات سنگاپورى ديدارى از اين کشور بعمل آورد.


در سال ۱۳۶۸ همزمان با برپايى نمايشگاه بين‌المللى تهران هيئتى از تجار سنگاپورى به سرپرستى نماينده مرکز توسعه تجارت سنگاپور به ايران سفرنمود و در اسفند همان سال آقاى ميرحسين موسوى مشاور سياسى رياست‌جمهورى از سنگاپور بازديد بعمل آورد.


در اواخر سال ۱۳۶۸ سفير جديد اکرديته سنگاپور به‌منظور تقديم استوارنامه خويش به تهران سفرنمود. در تيرماه سال ۱۳۶۹ سفير اکرديته ايران استوارنامه خود را تقديم مقامات سنگاپورى نمود.


در دى‌ماه سال ۱۳۷۰ وزير معادن و فلزات کشورمان در سفر به سنگاپور جهت شرکت در سمينار، اوضاع اقتصادى کشورهايى را براى تجار و شرکت‌هاى سنگاپورى تشريح نمود.


در اواخر سال ۷۰ وزير دفاع بدعوت همتاى سنگاپورى خود جهت شرکت در نمايشگاه هوا - فضا عازم سنگاپور گرديد.


در ارديبهشت ‌ماه سال ۱۳۷۱ سفير اکرديته سنگاپور در رأس يک هيئت تجارى به تهران سفر نمود و در اوايل همين سال سفارت اکرديته جمهورى‌ اسلامى ‌ايران در سنگاپور از بانکوک به جاکارتا انتقال يافت و جناب آقاى قريشى سفير اکرديته ايران استوارنامه خود را به رئيس‌جمهور سنگاپور تسليم‌ نمود.


وزير امورخارجه کشورمان در آبان‌ماه ۱۳۷۸ بنا به دعوت همتاى سنگاپورى خود در رأس يک هيئت اقتصادى به اين کشور سفرنمود و با نخست‌وزير، وزير امورخارجه و مقامات ديگر سنگاپور ديدار نمود. همزمان با اين سفر سمينار بررسى فرصت‌هاى اقتصادى و سرمايه‌گذارى در ايران نيز برگزار گرديد.


در سال ۱۳۷۸ ( ابتداى سال ۲۰۰۰) رواديد اتباع سنگاپورى داراى گذرنامه عادى براى ورود به خاک جمهورى‌ اسلامى‌ ايران لغو گرديد و در حال‌حاضر اتباع سنگاپور مى‌توانند در بدو ورود به کشور اجازه اقامت دوهفته‌اى دريافت نمايند.


در سال ۱۳۸۰ گروه دوستى پارلمانى بين مجلس‌ شوراى ‌اسلامى و پارلمان سنگاپور رسماً تشکيل گرديد.


در آبان سال ۱۳۷۷ هيئت ۲۵ نفره اقتصادى متشکل از نمايندگان شرکت‌هاى سنگاپورى به سرپرستى تانگ‌گوانگ سنگ دبير ارشد پارلمانى تجارت و صنعت اين کشور رسماً از ايران ديدار نمود.


سفر اين هيئت در پاسخ به علاقمندى شرکت‌هاى سنگاپورى به منطقه خاورميانه که بعد از بحران اقتصادى در جنوب شرق ‌‌آسيا رو به تزايد گذاشته بود، صورت پذيرفت و بزرگ‌ترين هيئت اقتصادى سنگاپور بود که تاکنون از يران ديدار نموده است. در آبان‌ماه ۱۳۷۹ نيز يک هيئت اقتصادى متشکل از ۱۲ تن از مديران و نمايندگان شرکت‌هاى سنگاپورى از کشورمان ديدار نمودند.