سنگاپور بعنوان يکى از کشورهاى تازه صنعتى ‌شده (NIC) در منطقه شرق‌آسيا در امر خدمات تجارى گام‌هاى ارزنده‌اى برداشته است. پيشرفت اين کشور در سايه تلاش سخت ملت سنگاپور مقدور گرديده و از اين‌رو نيروهاى کارآمد سنگاپورى در امر مديريت و سازماندهى توانسته‌اند زمينه‌هاى يک اقتصاد پويا را بوجود آورند. امکانات اقتصادى اين کشور در زمينه‌هاى پالايشگاه‌هاى نفت - بنادر فعال، سيستم بانکداري، مديريت بنادر آزاد، اجراى پروژه‌هاى ساختماني، بازاريابى و صادرات مجدد کالا از جمله ظرفيت‌هاى اين کشور به شمار مى‌آيد.


در حال ‌حاضر دفاتر شرکت‌ ملى‌ نفت ايران، شرکت بازرگانى پتروشيمى و شرکت کشتى‌رانى ايران در سنگاپور فعال مى‌باشد.


در سال‌هاى گذشته نيز روابط بازرگانى و همکارى‌هاى فنى بين دو کشور مرتباً درحال گسترش بوده‌است. در حاليکه ارزش مبادلات بازرگانى بين دوکشور در ۹ ماه اول سال ۱۳۵۳ فقط ۱۶ ميليون دلار بود. درسال ۱۹۷۸ صادرات به سنگاپور به ۸۶۲ ميليون دلار و شش‌ماهه سال ۱۹۷۹ به ۲۳۱ ميليون‌‌ دلار بالغ گرديد. واردات ايران از سنگاپور نيز در همين‌ زمان به ترتيب ۱۳۹ و ۳/۹ ميليون دلار بوده است. طبق آخرين آمارى که بانک ‌مرکزى ‌جمهورى‌ اسلامى‌ ايران اعلام کرده ‌است، ميزان واردات از سنگاپور در سال ۱۳۶۶ حدود ۰۴۹/۴۷۰/۸۶ دلار بوده است که بيشتر آن را برنج، کائوچو، چاي، تعمير قطعات کشتى و لوازم‌آلات آنها بوده است.


طبق آمار وزارت نفت ميزان برداشت توسط شرکت‌هاى سنگاپورى در سال ۱۳۶۵ در حدود ۸۰۰/۲۱۹/۴ بشکه به ارزش تقريبى ۶۰۱/۸۵۰/۳۳ دلار بوده است.


واردات سنگاپور از کشور ايران در سال ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۲۷/۳۰۵ هزار دلار، در سال ۱۹۹۷-۰۰۹/۵۲۳ هزار دلار و در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۶۲۳/۸۳۵ هزار دلار بوده است. صادرات کشور سنگاپور به ايران در سال ۱۹۹۷ بالغ بر ۴۳۸/۱۱۸ هزار دلار بوده که اين رقم در مقايسه با سال ۱۹۹۸ که ۸۵۱/۱۵۲ هزار دلار بوده کاهش يافته‌ است.

جدول تجارت دوجانبه با ايران (ارقام به هزاردلار)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
کل تجارت ۴۰۴/۹۹۴ ۶۴۱/۴۴۷ ۵۹۱/۹۰۰
واردات از ايران ۳۰۵/۹۲۷ ۵۳۳/۰۰۹ ۸۳۵/۶۲۳
صادران به ايران ۹۹/۰۶۶ ۱۱۸/۴۳۸ ۱۵۲/۸۵۱
صادرات توليد داخلى ۵۸/۱۵۶ ۴۷/۳۹۸ ۴۲/۹۰۶
صادرات مجدد ۱۰۷/۲۸۶ ۱۵۰/۳۹۴ ۱۰۴/۹۴۵


ميزان واردات سنگاپور از ايران در سال ۱۹۹۷ (به نقل از TDB) بالغ بر حدود ۸۷۳ ميليون دلار بود که نسبت به سال قبل از آن (حدود ۵۱۰) افزايش داشته است. اين رقم در سال ۱۹۹۸ به حدود ۸۳۵ رسيد که نسبتاً کاهش داشته است. اقلام عمده صادراتى ايران به سنگاپور عبارت‌انداز: نفت‌خام، خاويار و فرش بوده است. جدول زير واردات کشور سنگاپور را از ايران نشان مى‌دهد.

جدول واردات سنگاپور از ايران (ارقام به هزار دلار سنگاپور)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
کل واردات ۵۱۰/۸۸۹ ۸۷۳/۴۲۶ ۸۳۵/۶۲۳
نفتى (سوخت) ۳۸۶/۱۹۴ ۴۸۰/۸۰۰ ۵۵۲/۳۸۶
واردات انواع نفت‌خام ۹۴/۶۵۴ ۳۳۴/۰۶۷ ۲۵۴/۸۱۴
خاويار ۵/۱۸۱ ۴۴۳ ۳۰۹
فرش ماشينى ۱۵۹ ۱۰۳ ۷۳۶
فرش دستباف با الياف‌ مصنوعى ۱۰۸ ۱۷۵۵ ۳۵۲
فرش دستباف با پشم‌ طبيعى -- ۱۲ ۲۲۲
فرش دستباف با الياف ‌طبيعى و ابريشم ۷۶۷ ۶۵۳ ۲۱۴