دولت آفريقاى مرکزى در روابط خارجى خود به فرانسه حق تقدم قائل است. ژنرال کولينگبا در زمان به قدرت رسيدن خود گفت: قواى فرانسه به خاک آفريقاى مرکزى خوش آمده‌اند. ما به تمام مستشاران نظامى و مشاورين اقتصادى و تکنسين‌هاى فرانسه در کشورمان نياز داريم.


با همکارى دولت فرانسه اميدوار هستيم که به اقتصاد فلج شده کشورمان سروسامان بدهيم.


روى‌هم‌رفته سياست خارجى اين کشور در راستاى سياست غرب است. اين کشور در مسائل حاد بين‌المللى از مواضع غرب حمايت کرده است. و با رژيم اشغالگر قدر داراى روابط فنى و اقتصادى گسترده‌اى است. علاوه بر اين آفريقاى مرکزى يکى از شرکاء جامعه مشترک اروپا است.


هر چند که مذاکرات در مورد شکل دادن نوعى کنفدراسيون با ديگر مستعمرات پيشين فرانسه در سال ۱۹۶۰ به شکست انجاميد، ليکن چهار کشور عضو اين کنفدراسيون (آفريقاى مرکزي، کنگو، گابن، چاد) بعضى از قسمت‌هاى همکارى پيشين را که شامل مسائلى مانند حقوق گمرکي، حمل و نقل، آموزش‌عالى مى‌باشد، حفظ کرده‌اند.


۴۶ کشور در آفريقاى مرکزى به شکل آکرديته رابطه سياست دارند. اين کشور ۲۴ نمايندگى ديپلماتيک در خارج داير کرده است. کشور آفريقاى مرکزى با همسايگان خود داراى روابط گستردهٔ سياسى مى‌باشد. کشورهاى کامرون و زئير و سودان در سطح سفير و چاد و کنگو در سطح کاردار با آفريقاى مرکزى رابطه سياسى دارند.


اين کشور در آسيا با دو کشور جمهورى خلق چين و کرهٔ شمالى داراى روابط گستردهٔ سياسى (در سطح سفير) و اقتصادى است.


سفر مقامات اين کشور به ممالک مذکور و عقد قراردادهاى اقتصادى و فرهنگى حاکى از اين وضعيت است.


تعداد ديگرى از نمايندگى‌هاى سياسى خارجى در آفريقاى مرکزى به شرح زير است:


مصر (سفير)، گابن (سفير)، کرهٔ جنوبى (سفير)، ليبى (دفتر جماهير)، نيجريه (سفير)، رومانى (کاردار)، رومانى (کاردار)، آمريکا (سفير) و نمايندگى واتيکا.


آفريقاى مرکزى اسرائيل را به رسميت شناخته و از جمله کشورهائى است که بر عليه اخراج اسرائيل از سازمان ملل رأى داده است.


در مورد توسعهٔ روابط روابط آفريقاى مرکزى با ايالات متحده مى‌توان يادآورى نمود که کمپانى آمريکائى توزيع کنندهٔ الماس و نيز کمپانى نفتى آمريکائى CONCO در اين کشور مشغول فعاليت است. اين کمپانى استخراج نفت را در شمال آفريقاى مرکزى به‌عهده دارد.

رواديد

اين کشور با فرانسه، آلمان، اسرائيل و سوئيس لغو رواديد دارد. ويزاى توريستى به راحتى تهيه مى‌شود زيرا در کشورهائى که آفريقاى مرکزى فاقد نمايندگى مى‌باشد فرانسه پاسخگوى متقاضيان است. براى اين منظور، اين نمايندگى‌ها با ادارهٔ مهاجرت در بانگى در تماس هستند.

عضويت در مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى

آفريقاى مرکزى در مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى زير عضو است:


AFDB, CCC, CFA, EAMA, ECA, FAO, G77, IBRD, ICAO, IOC, IDA, ILO, IFAD, IMF, INTELSAT, ITU, INTERPOL, NAM, OAU, UDEAC, UN, UNESCO, UPU, WHO, WIPO, WMO. ACCT, ACP, BDEAC, CEEAC, FZ, ICRM, IFC, IFRCS, UNCTAD, UNIDO, WCL, WTRO.


و کنفرانس دولت‌هاى آفريقاى مرکزى و شرق.


روابط با بلوک‌هاى سياسي، اقتصادي، فرهنگى

صرفه‌نظر از سوابق روابط خارجى اين کشور که مذکور است، دربارهٔ روابط فعلى آفريقاى مرکزى با کشورهاى ديگر، آقاى Ange Patasse رئيس‌جمهور فعلى اين کشور چنين مى‌گويد:


... در خصوص روابط دوجانبه با فرانسه، من از روابطمان با دولت فرانسه راضى و خرسند هستم. از هنگام روى کار آمدن رئيس‌جمهور شيراک تغييرات زيادى روى داده است. زيرا من و شيراک هر دو گليست هستيم. پس از کاهش ارزش فرانک سيفا دولت فرانسه بايستى ۸ ميليارد فرانک سيفا به ما مى‌داد که به مبلغ ۶/۲ ميليارد آن پرداخت شده است و باقى‌مانده آن پس از امضاء موافقتنامه پروتکلى با صندوق بين‌المللى پول پرداخت خواهد شد و در اين خصوص رئيس‌جمهور فرانسه به ما قول داده است در صورتى‌که شفاهاً نيز موافقت صندوق را به‌دست آورد اين مبلغ را در اختيار ما قرار خواهد داد. از سوى ديگر فرانسه تصميم گرفته است با توجه به‌نحوه اداره کشور که از آن راضى و خرسند مى‌باشد کمک‌هاى خود را به ما افزايش دهد.


وى در خصوص نيروهاى فرانسوى در اين کشور اظهار داشت: ارتش فرانسه بايد براى حفظ دمکراسى در اين کشور بماند. زيرا با حضور اين نيروها مى‌توان از بعد اقتصادى نيز از آنها کمک گرفت زيرا آنها مى‌توانند بر عليه سوداگران و خلافکاران به مبارزه بپردازند.


او همچنين با توجه به شايعات موجود در مورد کارهاى غيرقانونى فرانسوى در کشور خود از جمله توزيع در امر معدنى و درآمد‌هاى گمرکى گفت: ما نمى‌توانيم کشور را با شايعات اداره کنيم. من فکر مى‌کنم نيروهاى فرانسوى منظم بوده و اگر دستوراتى به آنها داده شود آنها نمى‌توانند از آن سرپيچى کنند.

روابط با کشورهاى جهان سوم

وضعيت فعلى روابط آفريقاى مرکزى با کشورهاى جهان سوم و نقش منطقه‌اى اين کشور نظير مشارکت در حالى مسائلى چون چاد وکنگو را رئيس‌جمهور Patasse چنين مى‌گويد:


من طرفدار تماميت ارضى منطقه‌اى هستم. کشورهاى ما دولت‌هاى کوچک بوده که اگر بخواهيم به کارهاى بزرگ دست بزنيم بايد نوعى وحدت واقعى بين ما وجود داشته باشد. اين قضيه در اتحاديه اقتصادى کشورهاى آفريقاى مرکزى که در حال حاضر رياست آن را به‌عهده دارم صادق است.


کشورهاى ما در مرکز و قلب آفريقا واقع شده‌اند و بايد شرايطى را جهت برقرارى صلح در مرزهايمان فراهم آوريم.


هنگامى‌که به رياست‌جمهورى برگزيده شدم آقاى ادريس دبى رئيس‌جمهور چاد از من خواستند تا براى حل مشکلات کشورش چاره‌اى بينديشم.


من اصالتاً به کشور شما تعلق دارم و به همين خاطر پاسخ مثبت داده و هيچ‌گاه حاضر نشدم که شمال کشور من پايگاهى براى مبارزه بر عليه دولت چاد تبديل گردد. تا به حال نيز در دو نوبت بين دولت چاد و گروه‌هاى مخالف در بانگى مذاکراتى صورت پذيرفته که به بانگى يک و بانگى دو مشهور شده است. در دور اول مذاکرات به نتيجه‌اى نرسيديم ولى در دور دوم کميته‌اى تشکيل يافت که در آن نمايندگانى از آفريقاى مرکزي، چاد، گابن، فرانسه و آمريکا حضور دارند. در خصوص کنگو بايد گفت طى اجلاس رؤساى کشورهاى آفريقاى مرکزى پيشنهاد کردم که مخالفان خلع سلاح شوند که با خوشحالى مردم روبه‌رو شد و در حال حاضر با مذاکرات در پى حل اختلاف هستند.


يک‌بار نيز دولت ليبى از من خواست مياناين کشور و فرانسه و آمريکا وساطت نمايم. با توجه به اينکه اين امر براى من و کشورم موضوع بسيار سنگينى بود آن را پذيرفتم. در اين رابطه با ميتران، ادوارد بالادور و ژاک شيراک در ليبرويل و پاريس صحبت کرده و با سفير آمريکا نيز گفتگو نمودم. من معتقد هستم شايد کشورهاى کوچک که هيچ منافعى جز حفظ صلح ندارند بتوانند در مسائل مهم نيز مشارکت نمايند.


وى در خصوص تحولات اخير کشورهاى روندا و بروندي گفت: در طى اجلاس سران سازمان وحدت آفريقا در سال ۹۴ که در تونس برگزار گرديد من و عمر بنگو پيشنهاد نموديم هيئتى از رؤساى کشورها به کيگالى رفته و ضمن ملاقات با طرفين درگير از آنها بخواهند تا سلاح‌هاى خود را به زمين گذارند. اين امر عملى نشد و ما از تشديد حوادث نگران بوديم. پس از اجلاس، دولت فرانسه از ما اجاره گرفت تا براى مقاصد بشردوستانه از فرودگاه بانگى استفاده نمايد که سريعاً موافقت کرديم. به هر حال ما همواره طرفدار صلح در منطقه هستيم (۱).


(۱) . مصاحبهٔ مجله ژون آفريک اقتصادى با آقاى Ange Patasse رئيس‌جمهور آفريقاى مرکزي.