دکتر سید حامد برکاتی روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت که در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شده بود، گفت: در سال اول زندگی ۶۰ درصد از مواد مغذی و انرژی مصرف شده توسط مغز استفاده می شود که این میزان تا ۳ سالگی به ۳۰ درصد کاهش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: رشد مغز از ۲۰ هفتگی جنینی تا تولد چهار برابر، تولد تا سه سالگی سه برابر و از سه سالگی تا بلوغ تنها ۳/۰ است.

برکاتی گفت: موثر ترین مداخله برای شکستن فقر و توسعه انسانی مراقبت و تکامل دوره ابتدای کودکی است به طوریکه به ازای هر ریال سرمایه گذاری در تکامل کودک، ۷ ریال بازگشت سرمایه خواهیم داشت.

رئیس اداره کودکان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: امروزه اهمیت واقعی مرحله ای از رشد و تکامل انسان تحت عنوان کودکی مورد اجماع است همچنین ضرورت پرداختن به نیازهای تکاملی کودکان خردسال به صورت جامع و کل نگر به جای برخورد جداگانه با ابعاد مختلف رشد و تکامل مورد تاکید است.

برکاتی ادامه داد: سال های اولیه زندگی برای دستیابی به حداکثر رشد و تکامل همه جانبه برای هر فرد حایز اهمیت است و در واقع بیشترین مسیرهای عصبی مغز که برای یادگیری و عملکرد متعادل مورد نیاز است در این دوره بسیار حساس زندگی یعنی از زمان جنینی تا سه سالگی ساخته و کامل می شود.

وی افزود: لذا سه سال اول زندگی کودک را می توان به عنوان زمانی مهم برای رشد مغز و فرصتی برای به حد مطلوب رساندن تکامل او از ابعاد مختلف تلقی کرد.