آفتاب

نخستین شبکه اجتماعی فناوری اطلاعات راه اندازی شد

نخستین شبکه اجتماعی فناوری اطلاعات راه اندازی شد

نخستین شبکه اجتماعی داخلی فناوری اطلاعات با رویکرد اشتراک گذاری و تبادل داده و انتقال تجربیات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی شد.

کد N769203

وبگردی