با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل پارس خودرو تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ناصر آقامحمدی به عنوان مدیرعامل پارس خودرو منصوب شد.

آقامحمدی پیش از این در سمت هایی چون معاون تولید شرکت سایپا، عضو هیات مدیره شرکت های سازه گستر، سایپا دیزل، سایپا خمین، مدیر عامل شرکت سایپا کاشان و قائم مقام مدیر عامل گروه در حوزه توسعه محصول بوده و از اواخر مرداد ماه امسال به سمت سرپرست پارس خودرو منصوب شده بود.

همچنین مدنی در حکم جداگانه ای، محمدرضا شیخ عطار را به عنوان مدیرعامل شرکت سایپا کاشان انتخاب کرد.

شیخ عطار پیش از این عضو هیات مدیره شرکت های طیف سایپا، توسعه مهندسی سایپا(سیکو)، سرمایه گذاری کاکنان شرکت سایپا و عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا کاشان بوده است.