تحقیقات نشان می‌دهد که چاقی در کودکان سیاه‌پوست در مقایسه با کودکان سفیدپوست با وزن مشابه اثرات جدی‌تری را بر فشار خون آنان بر جای می‌گذارد.

در ابتدا محققان تاثیر سن و وزن بدن را بر فشار خون گروهی از کودکان در یک کلینیک چاقی مورد بررسی قرار دادند. طی این مطالعه محققان متوجه شدند با وجود اینکه سن و وزن کودکان سفیدپوست و سیاه‌پوست یکسان است اما کودکان سیاه‌پوست در مقایسه با همتایان سفید خود به‌طور قابل توجهی فشار خون بالاتری را از خود نشان دادند.

به‌طور میانگین فشار خون کودکان سیاه‌پوست هشت درصد بیشتر از همتایان سفید پوست خود گزارش شد؛ این بدین معناست که چاقی در کودکان سیاه‌پوست فشار خون را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محققان می‌گویند که تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تاثیرات خاص وابسته به نژادی در این رابطه لازم است تا بتوان راهکارهای مراقبتی و پیشگیرانه موثری را در مقابل اثرات فشار خون در کودکان سیاه پوست به کار برد.

این پژوهش طی نشست سال ۲۰۱۲ تحقیقات علمی "فشار خون بالا" در انجمن آمریکایی قلب مطرح شد.