نخستین جلسه پارلمان الجزایر بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد كه نمایندگان مخالف این كشور در اعتراض به تقلب صورت گرفته در نتایج این انتخابات و همچنین انتخاب یكی از نمایندگان وابسته به حزب حاكم به عنوان رئیس پارلمان این جلسه را ترك و تحریم كردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از رادیو سوای آمریكا، نمایندگان پارلمان الجزایر محمد العربی را كه یكی از اعضای حزب آزاد سازی ملی (حزب حاكم) به شمار می‌آید به عنوان رئیس پارلمان انتخاب كردند.

این در حالی است كه نمایندگان دیگر احزاب حاضر در پارلمان از جمله حزب كارگران با اعتراض نسبت به این انتخاب سالن پارلمان را ترك كردند.

پارلمان الجزایر نخستین جلسه خود را بعد از برگزاری انتخابات در ۱۰ مه در حالی برگزار كرد كه بسیاری از احزاب مخالف اعلام كردند كه در این انتخابات تقلب شده است. احزاب مخالف همچنین نخستین جلسه پارلمان را در اعتراض به وقوع تخلف در این نتایج تحریم كردند.

نمایندگان وابسته به احزاب "الجزایر سبز " قبل از آنكه سالن پارلمان را ترك كنند دست نوشته‌هایی با عنوان "نه به تقلب" در دست داشتند.

۲۸ تن از نمایندگان جبهه سیاسی برای حمایت از دموكراسی نیز كه چهار اسلام‌گرا در بین آنها حضور داشت جلسه پارلمان را ترك كردند.

نمایندگان این جبهه سیاسی كه در برگیرنده ۱۵ حزب است وقوع تقلب در انتخابات پارلمانی الجزایر را محكوم كردند.

گروه‌های "الجزایر سبز" اعلام كردند كه نتایج انتخابات پارلمانی نشان داد الجزایر بار دیگر به مرحله تك حزبی باز گشته است چرا كه حزب حاكم ۲۰۸ كرسی را از میان ۴۶۲ كرسی به دست آورد.

این در حالی است كه اسلام‌گراهای الجزایر تنها توانستند ۶۱ كرسی را به خود اختصاص دهند.

شورای بررسی قانون اساسی الجزایر پیشتر ۱۶۷ شكایت در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی دریافت كرد اما تنها ۱۳ مورد را پذیرفت.

در زمان خروج نمایندگان معترض از جلسه پارلمان درگیری‌های لفظی میان نمایندگان وابسته به حزب حاكم و نمایندگان مخالف صورت گرفت.