رئیس جمهور عراق بر لزوم حل اختلافات داخلی و گفت‌وگوی شخصیت‌های سیاسی عراق برای حل اختلافات تاکید کرد.

بە گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق با انتشار بیانیەای ، خواستار برگزار نشست گروههای سیاسی عراق در آیندەای نزدیک شد.

وی در این بیانیە نسبت بە پیامدهای احتمالی عدم گفت‌وگوهای جریانهای سیاسی عراق هشدار داد و گفت: عراق هم اکنون در مرحلە سختی قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری ، گفت‌وگوی جریانهای سیاسی برای حل اختلافات داخلی احساس می شود.

رئیس جمهور عراق از تمامی شخصیت‌های سیاسی خواست برای حل اختلافات داخلی ، حاضر بە گفت‌وگو و مذاکرە با یکدیگر شوند و ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها بتواند مشکلات اخیر کشور را حل کند.

طالبانی در بخش دیگری از بیانیە خود بر بر" بی طرف " بودن ریاست جمهوری عراق در اختلافات اخیر تاکید کرد و گفت: بندە در تمامی قضایای عراق بی طرف هستم و هیچ وقت بخشی از این اختلافات نبودەام ، کارهای من در چند سال گذشتە در راستای افزایش دوستی و برادری میان شخصیت های سیاسی عراق بودە و خواهد بود.

پیش از این نیز طالبانی از گروههای سیاسی عراق خواستە بود مشکلات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند اما فهرست العراقیە به رهبری ایاد علاوی با کارشکنی در روند گفت‌وگو با فهرست دولت قانون کارشکنی می‌کند.