اولین بادبان خورشیدی ناسا كه تاكنون استقرار آن، عملیاتی شكست‌خورده محسوب می‌شد، با موفقیتی غیرمنتظره در مدار پایین زمین مستقر شد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از گذشت یك ماه از ناكامی نانوماهواره «NanoSail-D» در خروج از ماهواره مادر، خروج خود به خودی این نانوماهواره از ماهواره «FASTSAT» طی هفته گذشته،‌ تعجب مهندسان مركز پرواز فضایی مارشال ناسا را برانگیخت.

بخت زمانی با ناسا یار بود كه در ۲۰ ژانویه، پس از یك شمارش معكوس سه روزه،‌ بادبان پلیمری ۹.۵ متر مربعی فوق‌العاده نازك كه توسط نانوماهواره حمل می‌شد، در فاصله ۶۵۰ كیلومتری زمین برافراشته شد و برای ۱۲۰ روز در این مدار خواهد ماند.

نانوماهواره NanoSail-D یكی از شش نمونه محموله علمی فناوری ناسا در ماهواره FASTSAT بود كه در نوامبر ۲۰۱۰ به فضا پرتاب شد. خروج اول در ششم دسامبر انجام شد؛ اما NanoSail-D نتوانست از ماهواره مادر جدا شود.

اكنون پس از آزادسازی موفقیت‌آمیز هفته گذشته، این نانوماهواره می‌تواند با موفقیت اهداف خود را دنبال كند.

ماه ژوئن گذشته ژاپن توانست برای اولین بار یك بادبان خورشیدی را در فضا مستقر كند.