آفتاب

«همسنگار» سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش سینما ویدئو را گرفت

«همسنگار» سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش سینما ویدئو را گرفت

سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش «سینما ویدئو» به فیلم «همسنگار» رسید.

کد N614552

وبگردی