نتایج یك پژوهش جدید كه یافته‌های آن یادآور داستان‌های دراكولا و یا چیزی شبیه ضحاك در ادبیات فارسی است،‌ نشان می‌دهد وارد كردن خون جوان به مغزهای پیر، حداقل در آزمایش بر روی موش‌ها، تولید سلول‌های تازه مغزی را كلید می‌زند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، این پژوهش که یافته‌های آن در مجله علمی «نیچر» منتشر شده است، با الهام از این مشاهده انجام شد که تزریق خون جوان به موش‌های پیر، سیستم دفاعی و عملکرد ماهیچه‌های آنها را بهبود بخشید.

پژوهشگران می‌خواستند بدانند که آیا کنش مشابهی در مغز هم رخ می‌دهد یا خیر؟ به علاوه، پژوهشگران متوجه شدند سلول‌های بنیادی که به سلول‌های عصبی تازه تبدیل می‌شوند، از نظر فیزیکی در مقایسه با دیگر سلول‌ها به رگ‌های خونی نزدیک‌تر هستند که این خود نوعی تعامل میان آنها را القا می‌کند.

در زنجیره‌ای از آزمایش‌ها، پژوهشگران از راه جراحی، جفت‌هایی از موش‌ها را به هم پیوند دادند؛ بطوری که یک رگ مشترک تامین کننده خون داشتند.

پژوهشگران دریافتند هنگامی که موش‌های سه ماهه به موش‌های دو ساله وصل شدند، تولید سلول‌های مغزی تازه در موش‌های پیر شتاب گرفت؛ بطوری كه سرعت توسعه سلول‌های مغزی جدید در موش‌های پیرتر، از ۴۰۰ سلول تازه در ناحیه‌ای از هیپوكامپ - قسمتی از مغز که با حافظه ارتباط دارد- به هزار سلول افزایش یافت و این درحالیست كه عكس این قضیه برای موش‌های جوانتر رخ داد و این رشد نزدیك به ۲۵ درصد كاهش نشان داد.

پژوهشگران در این پژوهش همچنین پی بردند که شراکت در سیستم گردشی خون برای موش‌های همسال تاثیری ندارد.

هنگامی که پژوهشگران به موش‌های جوان خون پیر تزریق کردند، متوجه شدند که زایش بافت‌های عصبی یا خلق سلول‌های مغزی تازه و نیز عملکرد حیوان در یادگیری و آزمون‌های حافظه کاهش نشان می‌دهد.