آفتاب

اولین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی كودك‌آزاری هانیه برگزار شد

اولین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی كودك‌آزاری هانیه برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به پرونده هانیه، كودك آزار دیده‌ای كه توسط ناپدری‌اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، در شعبه ۱۱۸۴ مجتمع قضایی شهید فهمیده برگزار شد.

کد N638871

وبگردی