فیلم كوتاه «پ مثل پرنده»به كارگردانی امیر هادی ملك اسماعیلی ساخته شد.

كارگردان این فیلم ،درباره‌ی موضوع این فیلم تجربی گفت:این اثرشش دقیقه‌ای فرهنگی كه با نام «كلاغ» پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار

می‌دهد و در پی آن است كه مصداق نام كلاغ در فرهنگ ایران زمین را به تصویر كشد.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از:نویسنده،تصویربردار و كارگردان:امیر هادی ملك اسماعیلی،محقق:شقایق ابری نیا و امیر هادی ملك اسماعیلی،عكاس:شیرین ملك اسماعیلی،تدوینگر:محبوبه امیدی،موسیقی:سید رضا مرتضوی و تهیه كنننده:انجمن سینمای جوانان ایران.

امیر هادی ملك اسماعیلی پیش از این هم به كارگردانی آثاری چون «اینك باغ فردوس»،«آن شب كه باد آمد» ،«نشانی» ،«ماشین دودی»، «پرده برتر» ،«كسی كه مثل هیچ كس نیست» ،«سكوت» و«پله ، پله تا خورشید » پرداخته است.