سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو در نامه ای به رئیس قدراسیون جهانی WTF خواستار لغو اسرائیل از این فدراسیون شد.

در بخشی از این نامه آمده است اینجانب نه تنها به عنوان یک مسلمان بلکه به عنوان یک عضو از جامعه بشری ضمن اعتراض به این فاجعه انسانی که تمام خصوصیات یک جنایت جنگی و پاک سازی قومی را دارا می باشد، اعتراض فدراسیون تکواندو ایران درباره قتل عام مردم بیگناه غزه به خصوص زنان و کودکان توسط اسرائیل اعلام می کنم و خواستار لغو عضویت اسرائیل از فدراسیون جهانی تکواندو می باشم.

نامه فوق به کلیه کشورهای اسلامی هم مخابره شده است.