آفتاب

فیلم "از ما بهتران"، بهمن ماه در مسیر تولید قرار می گیرد

فیلم "از ما بهتران"، بهمن ماه در مسیر تولید قرار می گیرد

پیش تولید فیلم سینمایی "از ما بهتران" به کارگردانی " مهرداد فرید" از بهمن ماه آغاز می شود.

کد N499765

وبگردی