هیأت وزیران مجوز واگذاری نیروگاه ها به روش مزایده ای را صادر كرد. به گزارش مهر،هیأت وزیران موافقت كرد مالكیت نیروگاه های وزارت نیرو به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود تا توسط هیأت عالی واگذاری با قیمت مناسب و تضمین خرید برق، مشروط به تبدیل آنها تا سه سال به سیكل تركیبی به شیوه مزایده واگذار شوند. همچنین در صورت درخواست صاحبان نیروگاههای واگذار شده برای دریافت وام از حساب ذخیره ارزی صرفا هیأتی مركب از وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیار تصمیم گیری خواهد داشت. در مصوبه هیأت دولت آمده است: وزارت نیرو می تواند تعدادی از نیروگاههای خود را به وزارت نفت واگذار كند تا از محل اعتبارات داخلی وزارت نفت به شیكل تركیبی تبدیل شوند. سید پرویز فتاح ـ وزیر نیرو ـ در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: در نیمه دوم سال جاری نیروگاه های چابهار، اردبیل و خرمشهر به بهره برداری خواهد رسید. وی افزود: با وارد مدار شدن دیگر نیروگاه های در دست ساخت، ۳ هزار مگاوات برق سال آینده وارد مدار می شود. او آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی در خصوص كاهش تولید برق در۱۰۰ ساله گذشته را اشتباه خواند و گفت: علت كاهش تولید برق، رشد مصرف كمتر مشتركان بوده است. فتاح با بیان این كه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با اقدامات انجام شده پیك مصرف برق در كشور كاهش پیدا كرد، افزود: بنابراین تولید نیز در این سال ها به همین نسبت افت داشته است.

وی یادآور شد: امسال ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مصرف برق داشته ایم كه این مقدار در حدود هزار مگاوات است. فتاح افزود: به علت خشكسالی تقریبا نیروگاه های برق آبی كشور از مدار در حال خارج شدن و این در حالی است كه تولید برق در كشور وابسته به این نیروگاه هاست. او خاطرنشان كرد: نیروگاه های برق آبی كشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۷۰۰ مگاوات برق و در سال ۱۳۸۶ حدود دو هزار مگاوات برق و در حال حاضر ۷۰۰ مگاوات برق تولید می كنند. وی در خصوص هدر رفت آب بر اثر فرسودگی شبكه های آبرسانی گفت: در خطوط انتقال آب هیچ گونه هدر رفت آب بر اثر فرسودگی شبكه وجود ندارد، اما به علت عمر بالای شبكه انتقال آب در داخل شهرها و روستا كه در برخی موارد به بیش از ۴۰ سال نیز می رسد، هدر رفت آب وجود دارد. وی بدون اشاره به آماری در خصوص درصد هدررفت در شبكه های فرسوده انتقال آب، عمر استاندارد این شبكه ها را ۲۰ سال عنوان كرد و با بیان این كه نرخ آب و فاضلاب در كشور در حال حاضر زیان ده است، خواستار افزایش این نرخ توسط مجلس شد. او افزود: در صورت افزایش نرخ این خدمات، درآمدزایی در این بخش هدف بهسازی خطوط انتقال آب خواهد شد. فتاح در خصوص مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی گفت: طرح انتقال آب سد شیرین دره به بجنورد به علت محقق نشدن فاینانس اجرایی نشد. این طرح مجددا در سفر دوم مصوبات قرار گرفته است و بناست تا از محل ردیف های ملی برای این طرح بودجه مصوب شود.