فیلم مستند "میگوره" با محوریت پیرمردی کرد که همچون "فرهاد کوهکن" سنگتراشی در کوهستان و زندگی در دل کوه را انتخاب کرده است، به کارگردانی "هوشنگ میرزایی" ساخته می شود.

میرزایی گفت: این مستند ۶۰ دقیقه ای ، داستان زندگی "سید حسین سلیم عثمان" پیرمرد ۸۰ ساله اهل پاوه است که پایش در زمان جنگ قطع شده و همچون فرهاد کوهکن با تراشیدن سه اتاقک درکوه به زندگی در دل کوهستان و طبیعت می پردازد.

وی توضیح داد: این پیرمرد زندگی در کوهستان را پس از دست دادن خانه و زندگی در ایام جنگ تحمیلی، انتخاب کرده و به تنهایی در کوهستان های اطراف پاوه روزگار می گذراند.

کارگردان مستند میگوره یادآورشد که این فیلم با مشارکت مرکز سیمای کرمانشاه ساخته خواهد شد.