حراج یكی از شاهكارهای كلودمونه نقاش مشهور اكسپرسیونیسم در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی اروپا ركورد تازه ای را در تاریخ خانه حراج كریستی لندن برجای گذاشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اثر معروف این نقاش برجسته در لندن به حراج گذاشته شد كه به رقم ۷/۵۱ میلیون یورو به فروش رسید. این تابلو یكی از تابلوهای مجموعه نقاشی با نام «سرونس» است كه رقم پایه آن ۱۸ تا ۲۴ میلیون یورو تعیین شده بود، اما برخلاف تصور كارشناسان این تابلو حدود دو برابر این رقم به فروش رسیده است.

كلودمونه كه از سال ۱۸۴۰ تا ۱۹۲۶ میلادی در فرانسه می زیست و این تابلو را در سال ۱۹۱۹ میلادی كشیده بود. در این خانه حراج در كنار تابلوی مونه، آثار نقاشان مشهوری مانند پابلو پیكاسو، هنری ماتیس، هنری دتولوز و ادگار دگا نیز به حراج گذاشته شد. این آثار نیز با رقم هایی بالاتر از تصور كارشناسان به فروش رسیدند.