حمید هنرجو از چاپ دو مجموعه‌ی شعر با موضوعات عاطفی و اجتماعی ویژه‌ی كودكان و نوجوانان خبر داد. "بوی تمشك" و "سوار بال" عنوان این دو كتاب‌اند كه به ترتیب برای كودكان و نوجوانان سروده شده‌اند.

هر دو این آثار كه دربرگیرنده‌ی ۱۰ شعر و در قالب چارپاره‌اند، قرار است توسط نشر آوای كلار وارد بازار كتاب شوند.

هنرجو با اشاره به این‌كه این روزها به بخشی از كارهای نیمه‌تمام خود مشغول است، از تلاش برای جمع‌آوری نثرهای ادبی‌اش با موضوعات تاریخی، اجتماعی، دینی و دفاع مقدس خبر داد و گفت، درصدد است این مجموعه را كه بیش از ۷۰۰ نثر ادبی را با موضوعات یادشده دربر خواهد گرفت، در قالب كتابی منتشر كند.

او همچنین اضافه كرد: بخشی از این نثرهای ادبی به رویكردهای شاعرانه و مهربانانه‌ی یك شاعر و دلمشغولی‌های او نسبت به جامعه و نیز بخشی از آن‌ها به رخدادهای اجتماعی، مناسبت‌های تاریخی و شخصیت‌های برجسته‌ی آن‌ها تعلق دارند.

به گفته‌ی هنرجو، تعدادی از این نوشته‌ها پیش از این در روزنامه‌ها به چاپ رسیده‌اند.