در ادامه سلسله نشست‌های پژوهشی تحلیل و بررسی آثار هنرمندان صاحب سبك ایران در مؤسسه صبا، میزگردی با موضوع هنر و معنویت در آثار عباس قانع مجسمه ساز مشهور ایرانی برگزار خواهد شد.

این میز گرد چهارشنبه ۶ شهریور ماه جاری راس ساعت ۱۶ با حضور سهراب هادی،عباس مشهدی‌زاده و سروژ بارسقیان، در سینما تك مجموعه صبا برگزار خواهد شد.

عباس قانع هنرمند مجسمه‌سازی است كه بیش از چند دهه كار خود را با مس و تركیبات گوناگون بر زمینه‌ای از مفاهیم مجرد، سنت‌ها و باورهای اصیل،نمادها و سمبل‌های ریشه‌دار فرهنگ قومی این سرزمین،اسطوره‌ها و روایت‌های آن در قالب پیكره سازی ادامه می دهد.