آفتاب

بررسی هنر و معنویت در مجسمه‌های عباس قانع

بررسی هنر و معنویت در مجسمه‌های عباس قانع

در ادامه سلسله نشست‌های پژوهشی تحلیل و بررسی آثار هنرمندان صاحب سبك ایران در مؤسسه صبا، میزگردی با موضوع هنر و معنویت در آثار عباس قانع مجسمه ساز مشهور ایرانی برگزار خواهد شد.

کد N430462

وبگردی