میثاق بنی‌مهد شعرهایی درباره‌ی جنگ منتشر می‌كند.

بنی‌مهد مجموعه‌ی «كاتیوشا» را در دو مجلد در دست انتشار دارد. مجلد اول مجموعه‌ با عنوان «كاتیوشا ۱» شعرهایی در قالب مثنوی و غزل نو را شامل می‌شود و مجلد دوم نیز با عنوان «كاتیوشا ۲» كه شش‌ ماه پس از انتشار كتاب اول به چاپ می‌رسد، شعرهای نو این شاعر را كه اغلب درباره‌ی جنگ عراق و آمریكا و جنگ در ابعاد وسیع‌تر سروده شده‌ است، دربر می‌گیرد.

كتاب یادشده از سوی نشر اسحاق برای دریافت مجوز ارائه شده است.

چاپ دوم مجموعه‌ی شعر «در را ببند آن‌قدر زندگی كن تا بمیری» هم كه غزل، مثنوی و چارپاره‌های بنی‌مهد و ابراهیم پورباقر است، از سوی نشر یادشده منتشر خواهد شد.

به گفته‌ی او، سری جدید نشریه‌ی «نقد نو» نیز قرار است با اعضا و طرحی جدید منتشر شود.