معاون دادستان تهران گفت: چنانچه قطع برق خارج از برنامه اعلام شده و بیش از ۲ ساعت اعمال شود و این موضوع باعث آسیب به شهروندان شود مردم می‌توانند به محاكم قضایی مراجعه و مطالبه خسارت كنند.

محمود سالاركیا با اشاره به لزوم استفاده بهینه از انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف آن گفت:برنامه‌های خاموشی‌ها مطابق جدول اعلام شده باید اعمال شود و چنانچه قطع برق مغایر با موارد اعلامی از سوی وزارت نیرو باشد و این موضوع باعث آسیب رساندن به لوازم برقی شهروندان شود مردم می‌توانند به محاكم قضایی مراجعه و مطالبه خسارت كنند.

سالاركیا گفت: قطع برق باید حتماً مطابق جدول اعلام شده صورت گیرد تا مردم از قبل آمادگی لازم را داشته باشند تا مشكلی بر ای آنها بروز نكند.