امین بزرگیان از فعالان سابق دانشجویی دانشگاه تهران از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سه سال حبس به مدت ۵ سال تعلیق محکوم شد.

امین بزرگیان در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت؛ اتهام من در این پرونده که مربوط به حوادث خرداد ۸۲ است تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود که از بابت دو اتهام اول تبرئه و در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شدم. وی با انتقاد از اطاله رسیدگی به این پرونده افزود؛ جای تعجب است که این حکم پس از چهار سال از آن حوادث صادر شده است و با تعلیق ۵ ساله عملاً ۹ تا ۱۰ سال به طول خواهد انجامید.

وکیل مدافع بزرگیان پیش از این اتهامات موکلش را اقدام علیه کشور، سنگ پرانی به ماموران نیروی انتظامی و هیاهو و جنجال برای برهم زدن نظم عنوان کرده بود که بزرگیان طی تماسی با ایسنا این موضوع را به این نحو اصلاح کرد.