آفتاب

راموس هورتا به عنوان دومین رییس‌جمهور تیمور شرقی سوگند یاد كرد

راموس هورتا به عنوان دومین رییس‌جمهور تیمور شرقی سوگند یاد كرد

خوزه راموس هورتا، دارنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل امروز( یكشنبه) با قول برقراری اتحاد دركشور فقیرش به عنوان دومین رییس‌جمهور تیمور شرقی سوگند یاد كرد.

کد N243823

وبگردی