همایش بین‌المللی «نقاشی ایرانی (نگارگری) و نقاشی نوگرا/ معاصر ایران: تداوم یا گسست؟» كه از روز گذشته در موزه امام علی‌(ع) آغاز شد، امروز با سخنرانی هنرمندان و اندیشمندان داخلی و خارجی به پایان می‌رسد.

یكی از بخش‌های امروز این همایش سخنرانی ادوار لوسی‌ اسمیت، منتقد و محقق تاریخ هنر معاصر است كه از ساعت ۱۰: ۵۰ آغاز می شود.

اسمیت درباره «هنر معاصر ایران در بستر دیگر فرهنگ‌های معاصر غیراروپایی» سخن خواهد گفت. دیگر سخنرانان دومین روز این همایش عبارتند از: حبیب‌الله آیت‌اللهی، شهرزاد صالحی‌پور و حمید كشمیرشكن. روزگذشته نیز موضوعاتی همچون «تداوم نقاشی ایرانی تا اواخر دوره قاجار»، «جهان‌واره‌ها و سیر تحول آن در نقاشی سده بیستم ایران»، «تجدید حیات سنت‌های تصویری در نقاشی معاصر ایران» و «نگاهی به تجدید حیات نگارگری ایران در قرن حاضر» در همایش مطرح شد.

در نخستین روز همایش كه با استقبال غیرمنتظره علاقه‌مندان مواجه شد، بهنام كامرانی درباره نقاشی معاصر ایران عنوان كرد:«نقاشان معاصر ایران به شیوه‌های متعددی از سنت‌های تصویری گذشته بهره می‌گیرند. به نظر می‌رسد این برداشت‌ها از اقتباس‌های صرفا شكل‌گرایانه به سمت جست‌وجوهای معناشناسانه همراه با تجربه‌های متنوع‌تر قابل شناسایی است.»

وی افزود:«تحلیل نقاشانی كه به شیوه‌های مختلف در حال حاضر به كار مشغول هستند، نیازمند شناسایی زیرساخت‌های بیانی است كه گاه در سیر نقاشی ایرانی وجود داشته و این بار با ابزار و طرز تازه‌ای اجرا شده است. تلفیق، ساختارشكنی، جمع متضادها و لایه‌لایه كردن تصاویر از راهكارهایی است كه در كار نقاشان دیده می‌شود.»