آفتاب

انقلاب فرهنگی دوم را وزارت علوم مطرح نکرد

انقلاب فرهنگی دوم را وزارت علوم مطرح نکرد

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت؛ «تهدید در حوزه فعالیت های دانشجویی بی معنا است و نگاه مجموعه وزارت علوم به دانشجو، فرصت محور است.»

کد N247305

وبگردی