انسان پارینه‌سنگی فوقانی حدود ۳۵هزار سال پیش در روستای بلیران آمل به ساخت ابزار سنگ‌ها و شكار حیوانات می‌پرداخته است.

دكتر اصغر عسگری خانقاه ـ استاد دانشگاه تهران و سرپرست هیات ایرانی كاوش در این محوطه‌ی تاریخی ـ، درباره‌ی آغاز فعالیت با گروه فرانسوی برای بررسی این محوطه، یادآور شد: مقاوله‌نامه‌ای علمی بین وزارت علوم و مركز مطالعات علمی فرانسه (CNRS) امضا شده است كه طبق آن، پژوهشگران ایرانی و فرانسوی طرح، هر سال در دو مرحله با هم به پژوهش و آموزش می‌پردازند و دانشجویان گروه انسان‌شناسی به‌عنوان كارآموز در طرح فعالیت می‌كنند و گزینش می‌شوند و طبق قرارداد برای یك دوره‌ی كارآموزی در مركز مطالعات علم فرانسه به تحصیل خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: این كار مشترك از سال ۱۳۸۳ با آزمایش‌های احتمالی، گمانه‌زنی و حفاری در مهریز یزد و دماوند آغاز شده است و در دماوند دو سایت مغانك و آچونك كشف شده‌اند. مهم‌ترین كشف این گروه در سایت بلیران در روستایی در ۷۵ كیلومتری آمل و در كنار رودخانه‌ی گرم‌رود ۲ صورت گرفت.

مدیر گروه انسان‌شناسی دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ابزار سنگ‌های كشف‌شده در این منطقه را متعلق به انسان پارینه‌سنگی فوقانی دانست و گفت: با انجام آزمایش كربن ۱۴ در لابراتوارهای فرانسه و آمریكا مشخص شد كه انسان پارینه‌سنگی فوقانی حدود ۳۵هزار سال پیش در این منطقه به سات ابزار سنگ‌ها و شكار حیوانات می‌پرداخته است.

عسگری خانقاه استخوان‌های كشف‌شده را به یك گوزن جوان متعلق ارزیابی كرد كه توسط انسان پخته و خورده شده است.

وی همچنین به كشف یك آرواره‌ی موش اشاره و اضافه كرد: گونه‌های صدفی یافت‌شده در مشخص كردن اكولوژی و آب و هوای منطقه می‌توانند كمك كنند.

همچنین سارا نوشادی ـ كارشناس ارشد انسان‌شناسی و از اعضای گروه كاوش ـ تعداد اشیای كشف‌شده در سایت بلیران را بیش از هفت‌هزار شیء دانست و افزود: یك‌هزار و ۹۵۰ ابزار سنگ، تكه استخوان حیوانی و كربن در هنگام حفاری به‌دست آمدند و مختصات كامل آن‌ها اندازه‌گیری شده و در جای خود عكس‌برداری و طراحی شده است كه از این میان، یك‌هزار و ۳۷۰ تكه از آن‌ها ابزار سنگ بودند.

او دیگر اشیای به‌دست آمده را اشیایی دانست كه با الك كردن خاك حفاری‌شده پیدا شدند و شامل یك‌هزار و ۸۶۰ تكه استخوان، سه‌هزار و ۲۸ ابزار سنگ و نزدیك به ۶۰۰ گونه‌های صدفی می‌شوند كه به حدود ۳۵هزار سال پیش تعلق دارند.

وی مهم‌ترین مساله را در سایت بلیران، تلاش برای كشف استخوان انسانی اعلام و اضافه كرد: هنوز هیچ استخوان انسانی در منطقه كشف نشده و امید است، كشف استخوان انسانی، تاریخ‌گذاری را آسان‌تر كند.