آفتاب

انسان پارینه‌سنگی فوقانی ۳۵هزار سال پیش در آمل ابزار سنگ‌ها را می‌ساخته است

انسان پارینه‌سنگی فوقانی ۳۵هزار سال پیش در آمل ابزار سنگ‌ها را می‌ساخته است

انسان پارینه‌سنگی فوقانی حدود ۳۵هزار سال پیش در روستای بلیران آمل به ساخت ابزار سنگ‌ها و شكار حیوانات می‌پرداخته است.

کد N255767

وبگردی