شهر لواسان مرکز بخش لواسانات شهرستان شمیرانات نامزد عضویت در جامعه ایمن جهانی و نخستین شهر ایمن ایران شد.

پروانه مافی فرماندار شمیرانات افزود: تاکنون ۱۰۰ شهر ایمن در دنیا به ثبت رسیده است و امیدواریم لواسان به عنوان صد و یکمین شهر ایمن جهان به ثبت برسد.

فرماندار شمیرانات گفت : نخستین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن بیست و یکم تا بیست و سوم خرداد سال آینده در ایران برگزار می‌شود و لواسان مورد بازدید هیئت کارشناسی جهانی قرار می‌گیرد تا عضویت آن بررسی شود.

مافی تصریح کرد : یکی از مهمترین شاخصهای جامعه ایمن، به روز بودن اطلاعات وداشتن نظام ثبت حوادث است.

وی داشتن برنامه‌های متنوع از جمله رفاهی اجتماعی و فرهنگی جداگانه برای بانوان کودکان و افراد در معرض خطر ۱۵ تا ۴۰ سال را از دیگر شاخصه‌های جامعه ایمن دانست.

فرماندار شمیرانات گفت : شهرهای ایمن پس از به ثبت رسیدن باید استانداردها و روند رو به پیشرفت خود را با ارائه آمار، هرسال بالا ببرند و از این راه به عضویت خود استمرار بخشند.