دستگاه های خروجی همانند دستگاه های ورودی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

فرض کنید شخصی دارای مغزی سالم و قوی باشد و توانایی در بافت اطلاعات محیط خود را داشته باشد، اما نتواند تجزیه و تحلیل ها و یافته های خود را بروز دهد. در چنین حالتی نمی توان از توانایی های این شخص استفاده کرد. دستگاه های خروجی رایانه های امروزی که همین نقش خروج داده ها را برای رایانه بازی می کنند، بسیار متنوع هستند و چاپگرها از مهمترین آنها به شمار می آیند. چاپگرها از رایج ترین دستگاه های خروجی به شمار می آیند و از نظر قدرت تفکیک پذیری ، قیمت و سروصدا با هم متفاوت هستند. متداول ترین این چاپگرها، چاپگر جوهرافشان است.

ماده مصرفی این چاپگر پودر جوهر است. متاسفانه ساخت و تولید این ماده تاکنون در داخل کشور میسر نبود. وحید نبوی ، قادر به ساخت این جوهرها در داخل کشور شده است.

در خصوص جوهرهای ساخته شده توضیح دهید.

این جوهرها مشابه جوهرهای شرکت امریکایی HP ساخته شده است. البته با تغییراتی که در نمونه امریکایی به وجودآوریم مزایایی به آن افزوده شد و موفق شدیم. اشکالات جوهرهای امریکایی HP را به این شرکت یادآور شویم در واقع این اختراع نمونه سازی محصول ارتقا یافته یک شرکت امریکایی است.

● آیا تاکنون جوهر چاپگر جوهرافشان و پلاتر در داخل کشور ساخته شده است؟

▪ خیر. این جوهرها تاکنون در داخل کشور تولید نشده است ؛ زیرا دستور ساختار آن از فناوری نانو برخوردار است و تلاش های شرکتهای داخلی برای ساخت این جوهرها بی نتیجه مانده بود.

درخصوص مزیت این جوهرها توضیح دهید.

ماندگاری این جوهر روی کاغذ در برابر نور خورشید و دیگر عوامل فیزیکی خیلی زیاد است. خشک شدن جوهر روی هر چاپگر خیلی دیر اتفاق می افتد و دیگر معنایی ندارد.

همچنین این جوهر به علت تماس دست با کاغذ کمتر پخش می شود و کیفیت تصویر با این جوهر ارتقا یافته بسیار بالاست. چون شدت غلظت جوهر افزایش یافته است و همین امر باعث حضور فعال تر رنگ است.

● کار روی این طرح چقدر به طور انجامید؟

▪ این طرح را از سال ۷۸ آغاز کردم و نمونه سازی این جوهرها در سال ۸۳ به اتمام رسید.

● این جوهرها با چه قیمتی عرضه می شوند؟

▪ قیمت این جوهرها یک پنجم نمونه های خارجی است.

● آیا این جوهرها به مرحله تولید هم رسیده اند؟

▪ کار تولید انبوه در داخل کشور در حال انجام است و تا سال آینده به بازارهای داخلی عرضه می شوند.