دبیر و رئیس هیئت انتخاب چهارمین دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام معیارها و اولویت‌های مورد توجه و تأکید هیئت انتخاب را در گزینش آثار این دوسالانه اعلام کرد.

روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد دکتر سیدمهدی حسینی ضمن قابل قبول خواندن کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، معیارها و اولویت‌های اصلی مورد تأکید و توجه این هیئت را در مرحله اول انتخاب آثار برشمرد. وی در ادامه افزود: "کلیه اعضاء هیئت انتخاب به چند شاخص مهم توجه داشتند که از آن جمله می‌توان به ساختار منسجم و مطلوب آثار، توجه ویژه به طراحی به مثابه یک مفهوم عام، رعایت بیان فردی و پرهیز از تقلید در آثار دارابودن خصلت ابداع و نگاه مستقل فردی هنرمند، نمودیافتن ارزش‌ها، معیارها و تفکر معنابخش این جریان هنری در جهان اسلام و توجه به پشتوانه‌های اقلیمی و محیط و فضای زیست هنرمند اشاره کرد." حسینی خاطرنشان کرد: "البته بسیاری از آثار هنرمندان جوان به دلیل اینکه با وجود داشتن کیفیت نسبتاً قابل قبول هنوز نیازمند طی مسیری برای انطباق کامل با معیارهای یادشده بوده‌اند به مرحله بصری راه نیافته‌اند و این به معنای نظر منفی هیئت داوران نیست، بلکه فرصتی برای کامل شدن و درخشش در دوره‌های بعد با اندوخته‌ها و تجربه‌های بیشتر است."

دبیر دوسالانه نقاشی جهان اسلام از هنرمندان جوان کشور خواست تا با انگیزه، اعتماد به نفس و اراده بیشتر حضور خود را در عرصه‌های هنر ایران و جهان چشمگیرتر ساخته و افق‌های امیدبخشی را با اندیشه، نگاه و بیان تازه خود بیافرینند.