از جمله آثار شاخص این هنرمند كه در نمایشگاه صبا عرضه خواهد شد، می توان به تابلوهای «میدان كربلا» ، «تكیه دولت» ، «حوضخانه صاحبقرانیه» ، «حوض كریمخانی» ، «نمایی از كاخ گلستان» و «صورت رجال درباری» اشاره كرد. این آثار در كنار شاهكارهای «محمود خان صبا» و «میرزا ابوالحسن صنیع الملك» عرضه می شود.

این نمایشگاه امروز به همراه دو نمایشگاه دیگر رأس ساعت ۱۷ در موسسه فرهنگی- هنری صبا افتتاح می شود.