«وقتی همه خواب بودند»، «شوریده»، «باغ فردوس پنج بعدازظهر» و «مواجهه» فیلم هایی است كه سعید شهرام امسال در جشنواره فیلم فجر دارد. وی سال ها قبل از اینكه به آمریكا سفر كند، برای بیش از ۲۷ پروژه سینمایی موسیقی ساخته بود، از جمله آبادانی ها، هتل كارتن، دو روی سكه و من زمین را دوست دارم. سعید شهرام در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: وقتی می خواهم برای فیلم ها موسیقی بسازم، با قصه های آنها زندگی می كنم. وی به موسیقی «وقتی همه خواب بودند» اشاره كرد و گفت: خود را درگیر قصه فیلم كردم و سعی كردم موسیقی ای را بشنوم كه اگر در آن لحظه در محل بودم، می شنیدم.

برای موسیقی «وقتی همه خواب بودند» تحت تأثیر محیط و منطقه ای كه در آن قصه فیلم روایت می شد، از سازهای محلی و سنتی استفاده كردم. سعی كردم، ملودی ترانه و نوحه هایی كه برای این كار ساخته می شود با استفاده از دستگاه چهارگاه ایرانی، آواز دشتی و دیلمان به حس تصاویر كمك كند.