هفت آوای بومی برای آواز "وهارپ"، سیزدهم اسفند ماه در شهر "بل فور" فرانسه اجرا می شود. در چارچوب فستیوال شهر "گرونوبل" كنسرتی در آذر ماه به وسیله گروه آوازی "تام رولاتیف" و گروه همنوازان ،‌‏متشكل از استادان "كنسرواتور" شهر "گرونوبل" به اجرا در آمد.

هدف از این كنسرت معرفی آثار ایرج صهبایی و همچنین معرفی موسیقی سنتی ایران بود كه مورد توجه خاص آهنگساز بوده و در اغلب موارد الهام بخش آثار موسیقی معاصر اوست.در این كنسرت،تك نوازی ضرب توسط كیوان شمیرانی ، ۶ آوای بومی برای آواز وهارپ ازایرج صهبایی،‌‏هم نوازی كمانچه و ضرب توسط گلوئیك مرادیان و كیوان شمیرانی و همچنین آوای پارسی برای تك نواز ویلن سل از ایرج صهبایی اجرا شد.

همچنین در تنفس این مراسم نیز، سایه و شب كه بر روی شعری از نیما یوشیج كار شده است برای ۶ خواننده و گروه همنواز اجرا شد كه آخرین اثر ایرج صهبایی و اولین اجرای جهانی آن بود.برنامه های آینده این هنرمند كشورمان ، اجرای هفت آوای بومی برای آواز وهارپ در شر بل فور فرانسه روز سیزدهم اسفند ماه ، تشكیل كارگاه آهنگسازی در تهران طی مرداد ماه سال ۸۵ ، اجرای اپرای سه حكایت پارسی در شهر فرایبورگ آلمان در شهریور ماه ۸۵ به رهبری آهنگساز است.هم اكنون ایرج صهبایی در حال آماده ساختن دومین دفتر آواهای بومی است كه در تابستان ۸۵ در تهران به چاپ خواهد رسید آثار ساخته شده برای پیانوی ایرج صهبایی نیز جزو برنامه های آموزشی كنسرواتوار در گرونوبل گنجانده شده اند.