در این مراسم كه سفیر چین نیز حضور دارد، از لوح یادبود ساخت سد پرده برداری شد. قرار است رییس جمهوری در جمع دست اندر كاران ساخت این سد و نیروگاه سخنرانی كند.

نیروگاه غرقابی طالقان در زیر دریاچه سد طالقان ساخته شده وظرفیت تولید برق آن ‪ ۱۷/۸‬مگاوات طراحی شده است. نیروگاه و سد طالقان بخشی از پروژه چند وجهی طالقان است كه به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصاد ملی برای استفاده از ظرفیت بالقوه منابع سطحی آب رودخانه شاهرود در چند مرحله مطالعه و طراحی شده است.

در مرحله نخست این طرح، حدود ‪ ۳۰‬سال قبل سد انحرافی "سنگبان" ، تونل انتقال آب از دره طالقان به زیاران و سد انحرافی زیاران احداث وبه بهره برداری رسید .

در مرحله دوم نیز مخازن و خط انتقال آب از زیاران به ورودی تهران ، احداث شد و مرحله سوم این طرح نیز شامل ساخت سد مخزنی طالقان و نیروگاه آن بود كه از ‪ ۲۴‬اسفندماه ‪ ، ۱۳۸۰‬آغاز شد.

كارفرمای این طرح شركت آب منطقه‌ای تهران است وقرارداد ساخت سد و نیروگاه باشركت "مهندسی آب و منابع نیروگاهی آبی " چین به صورت تامین مالی و ساخت و اجرا (‪ (EPC‬منعقد شد. ارزش این قرارداد ‪ ۱۴۲/۹‬میلیون دلار بود كه ‪ ۸۵‬درصد آن به شیوه تامین مالی (فاینانس) پیش بینی شده بود.

سد طالقان ، سدی خاكی با هسته رسی است كه یكهزار و ‪ ۷۸۹‬متراز سطح دریا و ‪ ۱۰۳‬متر از بستر رودخانه ارتفاع دارد ودر ‪ ۱۲۰‬كیلومتری شمال غربی تهران و در جنوب رشته كوههای البرز در دره طالقان قرار گرفته است.