"امیر محمد قاسمی‌‏زاده" گفت: فیلم مستند "سیمین بهبهانی" با ساخت مجسمه آغاز و با تمام شدن مجسمه و پرده برداری آن توسط "سیمین بهبهانی" به پایان می رسد. مجسمه "سیمین بهبهانی" در واقع ترجیع بند این فیلم است. جنس مجسمه برنز است . از این مجسمه در مراسم بزرگداشتی كه برای "بهبهانی" برگزار می شود پرده برداری و همزمان فیلم "سیمین بهبهانی" نیز اكران خواهد شد .

وی تصریح كرد‌‏: این فیلم مستند كه از چراغ قرمز و ترافیك شهر تهران آغاز می شود و پس از آن، بخش‌‏هایی از زندگی روزمره "سیمین بهبهانی"، شعر خوانی , گفت و گوهایی با "سیمین بهبهانی" پیرامون زندگی و فضای روشنفكری است. همچنین گفت و گوهایی با شاعران و روشنفكران دیگر در این فیلم انجام شده است .

سازنده فیلم و پرتره "سیمین بهبهانی" در پایان گفت‌‏: نوشتن فیلم نامه و كارگردانی این كار را خودم بر عهده دارم ، "شهاب حاجی مشهدی" به عنوان فیلم‌‏بردار و "كاوه آذرآیین" به عنوان برنامه ریز از عوامل این كار هستند .