آفتاب

یوسف اسلام به عنوان بهترین ترانه سرای دنیا انتخاب شد

یوسف اسلام به عنوان بهترین ترانه سرای دنیا انتخاب شد

از سوی انجمن ترا نه سرایان لندن، یوسف اسلام خواننده مسلمان به عنوان بهترین ترانه سرای جهان شناخته شد.

کد N140819

وبگردی