امیر سرتیپ محمد رضا قرایی آشتیانی جانشین جدید فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ وارد دانشكده افسری نیروی زمینی شده و در طول سالیان دفاع مقدس رده‌های فرماندهی را پشت سر گذاشته و دوره نظری دكترای مدیریت دفاع ملی را در دانشگاه عالی دفاع ملی با موفقیت طی نموده است.

وی پیش از این جانشین معاونت آماد و پشتیبانی ستاد كل نیروهای مسلح بوده است.

همچنین امیر سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ وارد دانشكده افسری نیروی زمینی ارتش شده و در طول سال‌های دفاع مقدس رده‌های فرماندهی را در یگان‌های مختلف با موقعیت طی كرده و دوره نظری دكتری مدیریت دفاع ملی را در دانشگاه‌های دفاع ملی با موفقیت پشت سرگذاشته است.

وی پیش از این معاون طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

بر پایه این گزارش امیر سرتیپ دكتر محمد حسین دادرس فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ وارد دانشكده افسری نیروی زمینی شده و رده‌های فرماندهی را طی سال‌های دفاع مقدس با موفقیت گذرانده است.

وی كه دارای مدرك دكترای مدیریت استراتژیك از دانشگاه دفاع ملی است، پیش از این جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش بوده است. امیر دریادار سجاد كوچكی بادلانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های دفاع مقدس مسئولیت‌های مختلفی را در سطح یگان‌های نیروی دریائی ارتش به عهده داشته و آخرین شغل نامبرده قبل از تصدی فرماندهی نیروی دریائی، جانشین معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد كل نیروهای مسلح بوده است.