نتایج به دست آمده از یك تحقیق نشان می‌دهد با استفاده از موسیقی در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی به خصوص پس از تثبیت نسبی وضعیت بیمار،نقش موثری در كاهش اضطراب بیماران قلبی دارد. بر اساس این تحقیق كه توسط گروهی از محققین انجام و در چهارمین كنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشكی ارایه شد،اضطراب یكی از عوامل مهم خطر زا برای انسان شناخته شده است.بیشتر بیماری‌های قلبی كه منجر به بستری شدن فرد در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی می‌شوند،اضطراب آور هستند و این اضطراب می‌تواند باعث تاخیر در روند بهبود بیمار شود.نوع این مطالعه بصورت كارآزمایی بالینی و نمونه‌ها شامل ‪ ۴۰‬بیمار بستری در ‪ C.C.U‬بود كه بطور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند.برای گروه مورد پس از طی مراحل حاد بیماری ،بعد از سنجش اضطراب توسط تست اضطراب اسپیل برگر،موسیقی سنتی به مدت یكساعت از طریق هدفون پخش شد، پس از گذشت ‪ ۲۴‬ساعت مجددا اضطراب بیماران مورد بررسی از طریق تست مزبور سنجیده شد. ‪ ۶۰‬درصد واحدهای مورد پژوهش مذكر و ‪ ۶۵‬درصد آنها ساكن شهر بودند و همچنین در ‪ ۵۰‬درصد موارد دارای تحصیلات ابتدایی بودند.نتایج این پژوهش نشان داد كه میزان اضطراب بیماران در گروه مورد پس از انجام مداخله كاهش یافت كه این كاهش از نظر آماری معنی دارد است.بر پایه این تحقیق با در نظر داشتن اینكه استفاده از موسیقی در كاهش اضطراب بیماران نقش موثری دارد و با توجه به در دسترس بودن آسان و عدم لزوم استفاده از امكانات زیاد ،استفاده از موسیقی به عنوان راهكاری در جهت ارتقاء كیفیت خدمات بالینی پرستاری مد نظر پرستاران قرار گیرد.این تحقیق كه توسط دكتر "سیما آسمانی"، دكتر "طاهره سلیمی" و دكتر "خدیجه نصیریانی"،دكتر "محسن شیرانیان"،دكتر "سلطان ثقفی" و دكتر "رعنا گرائیلی نژاد" انجام شد در چهارمین كنگره بین‌المللی مراقلت‌های ویژه پزشكی ارایه شد.چهارمین كنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشكی از ششم تا هشتم مهرماه سال جاری در مركز همایش‌های رازی تهران برگزار شد.