دوسیس با اشاره به برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان یونان با موضوع المپیك درفرهنگسرای نیاوران تهران ابراز امیدواری كرد، همكاری های مشترك این دو كشور باستانی گسترده تر شود.سید محمدی رضا دربندی، رایزن فرهنگی ایران در یونان در این مراسم گفت: « هنر نزد ایرانیان است و بس» قاطعانه می توان گفت هنرایرانی سرآمد هنرهای جهان است و در بین انواع سبك های نقاشی، نقاشی قهوه خانه ای نمونه ای است كه در دنیا وجود ندارد و به صورت اختصاصی در ایران رشد و نمو داشته است.رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآتن اضافه كرد: بیست وپنج تابلوی ارائه شده در این نمایشگاه اثرهنرمندان معاصر و بنام این هنر مردمی به شمار می رود كه مبتنی بر خیال پردازی آنان از روایت های ملی ومذهبی است. این نمایشگاه كاربردی دوگانه دارد و جدا از نمایش هنرایرانی، اشاره ای به حماسه های ماندگارمذهبی همانند عاشورا و داستان های قرآنی دارد و به اسطوره های جاودان ایرانی همانند داستان های شاهنامه فردوسی وخمسه نظامی وابسته است.آتالاندی كالاپكی، رئیس انجمن هنر معنوی آتمونیو نیز در این مراسم هنر ایران را ازغنی ترین و ریشه دارترین هنرهای جهان توصیف كرد و با تأكید بر اینكه رایزن فرهنگی ایران زنجیره اتصال فعالیت های فرهنگی میان دو كشور ایران و یونان درسال های اخیربوده است، به پاس تقدیراز زحمات فرهنگی وی نشان فرهنگی منسوب به یكی ازقهرمانان ملی این كشور را به وی هدیه داد.گفتنی است، این نمایشگاه از۱۷آبان ماه امسال به مدت ده روز در معرض دید بازدید كنندگان قرارمی گیرد و در حاشیه آن فیلم های سینمایی ایرانی با زیرنویس یونانی به نمایش درمی آید.