اخبار با چهره های اینستاگرام

عابدزاده، قلیچ

عابدزاده بر بالین قلیچ

احمد رضا عابدزاده با حضور در بیمارستان به عیادت دروازه‌بان قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس رفت.