اخبار با چهره های اینستاگرام

محمدرضا گلزار،کنسرت محمد رضا گلزار،لغو کنسرت محمد رضا گلزار

چرا کنسرت محمدرضا گلزار لغو شد؟

محمدرضا گلزار دلیل لغو کنسرت ۲۸ مرداد در متل قو را کسالت و بیماری اعلام کرد و ضمن عذرخواهی از هوادارن آمادگی خود را برای کنسرت بعدی‌اش اعلام کرد.